Neonatální isoerytrolýza (NI)

03.01.2003 15:59

 

NI nastává zejména u koťat, která se narodila, v případě když kočka s krevní skupinou typu B, byla spářena s kocourem s krevní skupinou typu A. Koťata (s krevní skupinou A) z kolostra, kterým jsou po porodu vyživovány zachycují anti-A protilátky, které způsobí destrukci jejich erytrocytů. V rozmezí několika hodin dojde k rozvoji hemolytického onemocnění, které může být až letální. Mezi doprovodné příznaky patří např. vymizení sacího reflexu, apatie, neklid, ikterus, hnědé zbarvení moči. Hlavní prevencí je zjištění krevní skupiny kočky a kocoura, se kterým bude kočka pářena.

Koťata se rodí bez aloprotilátek a vytvářejí si je až v pozdějším věku, protože kočičí placenta je endoteliochoriálního typu a nedovolí proto průniku mateřských protilátek do plodu. Avšak během prvních 2 dnů života mateřské IgG a menší molekuly IgM pronikají resorbcí kolostra ze střeva do krevního oběhu kotěte. Koťata typu A narozená matkám typu B jsou vysokorizikové pro možnost NI, protože tyto matky mívají vysoký titr aloprotilátek anti A. Koťata typu B narozená kočkám A většinou nepodléhají z výše uvedených důvodů NI. Zajímavé je, že ne všechny koťata typu A hynou na NI po porodu B matkám, důvod proč jedno kotě typu A umře a druhé se stejnou skupinou ve stejném vrhu ne, není doposud jasně vysvětleno. Někdy u subklinicky postižených koťat se vyvíjí nekróza špičky ocasu mezi 1 - 2 týdnem života jako reakce tohoto syndromu.

Nejlepší je onemocnění předcházet a bránit spojení matky B s kocourem A. Jestliže už k nakrytí dojde je nutné koťata oddělit od matky bezprostředně po porodu a krmit je uměle prvních 48 hodin po porodu. Samozřejmě pokud je k dispozici reagens k typizaci krevních skupin lze koťata bezprostředně po porodu otestovat a odebrat pouze ta s neodpovídající skupinou. Další už ale rizikovou možností je koťata neoddělovat, pouze sledovat papírkově jejich moč a okamžitě po zjistění hemoglobinurie je odstavit. Při těžkém průběhu NI se doporučuje podat nejprve proprané erytrocyty typu B během prvních 2 dnů života a teprve později skupinu A.

Zdroj: MVDr. Tomáš Fiala, AA-vet Praha