Krevní skupiny u koček

03.01.2003 15:40

 

U koček jsou známy tři typy krevních skupin : A, B a AB. Alela pro typ A je dominantní nad alelou pro typ B, proto kočky s B skupinou jsou recesivní homozygoti, zatímco kočky s A skupinou mohou být homozygoti (AA) nebo heterozygoti (AB). Skupina AB je děděna odlišně Důležitým poznatkem je výskyt přirozených aloprotilátek proti chybějícímu antigenu v krevním séru. Jedinec s krevní skupinou A má přirozené protilátky anti-B, titr anti-B protilátek u krevní skupiny A je velmi slabý. Naopak jedinec se skupinou B má protilátky anti-A v krevním séru ve vysokém titru. Jedinec se skupinou AB je univerzálním příjemcem krve při transfúzi, protože nemá ani anti-A ani anti-B protilátky. Když podáme krev s krevní skupinou B, jedinci s krevní skupinou A, tak nemusí dojít ke zřejmé klinické reakci, ale červené krvinky podané transfúzí mají poloviční životnost přibližně 2 dny. Tato transfúze nemá tedy nakonec pozitivní efekt pro pacienta. V případě poskytnutí krve typu A, kočce s krevní skupinou B, červené krvinky mohou přežít minuty až hodiny s vážnými klinickými příznaky, někdy pro jedince osudnými. Akutní hemolytická transfúzní reakce v tomto případě může být pozorována už při podání 1 ml inkompatibilní krve.

Krevní skupiny jsou geneticky determinovány. Navrhované názvosloví pro alely:
A - pro skupinu A,
a - pro skupinu AB,
b - pro skupinu B.
Geny krevní skupiny A jsou dominantní. Gen pro „b" je recesivní. Způsob dědičnosti skupiny AB není zcela jasný, pravděpodobně se dědí pomocí jiné alely, která dovoluje expresy obou antigenů. Geneticky kočka s krevní skupinou A může být AA, Aa nebo Ab. Kočka s krevní skupinou B je bb.

Skupina A je nejčastější - mezi plemena, u kterých se vyskytuje pouze A patří siamské kočky, barmské kočky, ruské modré kočky, ocicat a orientální krátkosrsté kočky (zdroj Leslie A Lyons). Plemena s častějším výskytem krevní skupiny B jsou exotické kočky, britské krátkosrsté kočky, Cornish Rex and Devon Rex. Výskyt krevní skupiny AB je pod 1 %. Jsou popisovány i geografické rozdíly výskytu krevní skupin u plemen koček.

Znalost krevních skupin u koček je důležitá v případě nutnosti transfúze (možnost vzniku transfúzní reakce) a možnosti výskytu neonatální isoerytrolýzy u narozených koťat.

V případě nutnosti transfúze by měla být dárci i příjemci určena krevní skupina. Transfúze inkompatibilní krve vede akutní hemolytické anémii. Obecně může být transfúzní reakce i neimunitního původu např. infekce kontaminovanou krví, přetížení cirkulačního systému, špatným skladováním nebo podáním krve aj. V případě imunitního původu dojde k inkompatibilitě podáním krve skupiny A příjemci s krevní skupinou B. Během několika minut až hodin dochází k destrukci červených krvinek skupiny A. Výsledkem je těžká anafylaktická reakce a intravaskulární hemolýza.

Infekce FeLV+FIV, FIP a krevní skupiny se testují z krve. Dostatečné množství pro všechny tři testy i genetické vyšetření je 1ml (ne méně) krve.

Zdroj: genetická laboratoř Genomia