Emilek je v novém domově

15.10.2014 16:48

Ve Frýdku místku nyní bydlí náš Emilek :-) má se jistě moc dobře, je u příjemné rodiny a zastává určitě svědomitě funkci mazlíka :-)