Vrh G, nar. 15.4.2015

 
IC Catali´s Guci X Carmetina´s Colette
 
kocourek Garisson - k chovu, k výstavám, na mazlíka - prodaný
kočička: Ginnie - k chovu  a k výstavám - prodaná